МЗХ Започват търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд
21/08/2012 17:50 | noa.bg
     Със Заповед на министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов е открита процедура за провеждане на национални търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове на територията на цялата страна, с изключение на областите Габрово и София-град, съобщиха от МЗХ.
Заповедта ще бъде публикувана в местен вестник в областта, на територията на която са разположени имотите, както и в електронен вид на сайтовете на областните дирекции.
Заявленията за участие в търга се подават в съответните Областни дирекции „Земеделие” по местонахождение на имотите, в срок от 30 календарни дни от датата на последната публикация на заповедта в местен вестник.
Информация за земите от държавния поземлен фонд, както и за реда и условията за участие на кандидатите, се предоставя от съответните общински служби по земеделие и Областни дирекции „Земеделие”.
Процедурата е в изпълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.Положението на животновъдите ще стане още по страшно и трагично.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*