Проф. Пламен Мишев:Вследствие начина на финансиране на земеделието, станаха привилегировани зърнени и технически култури.
30/08/2012 23:28 | noa.bg
     Начинът на финансиране играе голяма роля за структурата на земеделското производство. Това каза проф. Пламен Мишев, ръководител Катедра „Икономика на природните ресурси” в УНСС.
С този начин – на единица площ, станаха привилегировани култури, които наричаме екстензивни – това са зърнени и технически култури. Те се отглеждат на голяма площ със сравнително малки вложения, каза проф. Мишев.
Вследствие този начин на финансиране, в България земеделието стана монокултурно – изключително преобладават зърнените и основно пшеницата, защото например за ръж няма търсене, и техническите – слънчоглед, напоследък модерната рапица. Много се намали площта на продукти и култури, които са традиционно добри за България като овощните, като зеленчуковите, посочи той.
По думите му - ако действително има промяна на климата в посока повишаване на температурите и по-малко валежи, толкова повече при нас ще идват средиземноморски култури. Ще губим обаче традиционни български култури, които ще се отглеждат в страни с по-студен климат.
Проф. Мишев каза, че процентът обработваеми земи у нас все повече се доближава до това, което може да се обработва при съвременната технология на производството.
В годините преди да влезем в Европейския съюз, без да се афишира официално някъде до 30 % от земята, която може да бъде обработвана, не беше обработвана. Сега вече с даването на субсидии, този процент много спадна, много земи се включиха в оборота, каза той.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*