Промени в наредбата за агроекология улесняват фермерите
12/11/2011 16:00 | noa.bg
     С приетото изменение от 1 ноември тази година в Наредба 11 за Мярка 214 „Агроекологични плащания” фермерите ще могат да увеличават площите си, без да поемат нов ангажимент. Улеснението важи, ако увеличението е до 20% (но не повече от 2 ха) от одобрената за подпомагане площ и ако е предприето в рамките на първите три години от участието по мярката. Преди промените в наредбата стопаните бяха длъжни да обновят ангажимента си за нов петгодишен срок.

Промените улесняват стопаните и в случаите, когато – след третата година – от петгодишния ангажимент, преустановят агроекологичната си дейност или прехвърлят стопанствата си на лице, регистрирано в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), което няма да продължи дейността им. Ако това се случи през четвъртата година на подпомагане, биофермерите възстановяват 40%, а не цялата получена до момента финансова помощ. Ако преустановят агроекологичните си задължения през петата година, ще се наложи да възстановят само 20%, а не 100% от получените средства.

Има изменения и в подмярката „Поддържане на земи с висока природна стойност” (ВПС). Отпада разграничаването между недоизпасани и преизпасани площи. От сега нататък двете направления ще бъдат обединени в едно, с по-голям годишен размер на плащанията – 171 евро/ха.


1 Коментарa

# 1     Affinity | ( 30/11/2011 01:12 )

Hey, that's the graeetst! So with ll this brain power AWHFY?


Коментирай
Име*
Коментар*