Проектобюджетът за 2013 г.на МЗХ да е 240 479,2 хил. лв., което е с 1,55% по-малко от предходната година.
08/11/2012 11:12 | noa.bg
     Проектобюджетът за 2013 г. предвижда разходният таван на Министерството на земеделието и храните да е 240 479,2 хил. лв., което е с 1,55% по-малко от предходната година. Това е заложено в Законопроекта за държавния бюджет за следващата година, който се обсъжда в парламента на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Намалението е във връзка с преминаване към финансиране от страна на съответните общини на част от професионалните учебни заведения към министерството. По схемата за единно плащане на площ (СЕПП) през 2013 г. се предвиждат 979,7 млн.лв. европейски средства за директни плащания на земеделски производители, като се очаква възстановените средства от ЕС за директни плащания за годината да бъдат в размер на 976,6 млн. лв. Съответно средствата, които следва да бъдат изплатени през 2013 г. за заявени за 2012 г. директни плащания са 923 560 хил.лв., за необвързаната с производството схема за ягоди и малини - 442 хил. лв. и за специфично подпомагане - 55 740 хил.лв. По мерките за пазарна подкрепа заложените средства са в размер на 141,6 млн. лв., като се предвижда те да бъдат възстановени от ЕС в рамките на годината.
По Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през 2013 г. предвидените средства са в размер на 869 млн.лв., от които 697,5 млн.лв. европейско финансиране и 171,6 млн.лв. национално съфинансиране. За проекти на публични бенефициенти средствата са в размер на 274 млн.лв., в т.ч. 54 млн.лв. национално съфинансиране. За проекти на непублични бенефициенти средствата са в размер на 595 млн.лв., в т.ч. 117,5 млн.лв. национално съфинансиране.
За финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2007 - 2013 г., в план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2013 г. са предвидени 40 млн.лв. – средства от държавния бюджет.
Като трансфер от централния бюджет в план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2013 г. са предвидени средства в размер на 536,6 млн.лв.
За прилагане на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” през 2013 г. са предвидени 34,1 млн.лв., от които 25,6 млн.лв. европейско финансиране и 8,5 млн.лв. национално съфинансиране. Средствата са за реализиране на проекти по програмата на непублични бенефициенти.
Освен средствата, които ДФ „Земеделие” в ролята си на Разплащателна агенция ще усвои по линия на европейските земеделски фондове се запазват функциите на фонда, свързани с изпълнението на национални програми. В тази връзка за плащания по одобрените схеми за държавни помощи, за национални доплащания и за специфично подпомагане, вкл. и за ДДС за пазарни мерки, за 2013 г. са заложени 238 млн.лв. Предвижда се увеличаване на инвестиционни кредити на земеделските производители в размер до 195 млн.лв. и на временна финансова помощ до 30 млн.лв. За плащания по неразплатени до 31.12.2009 г. проекти по Програма САПАРД в план-сметката на ДФ „Земеделие” за 2013 г. са заложени 14,5 млн.лв. Парите ще бъдат изплащани след приключване на проверките от компетентните органи, вкл. и на база на съдебни решения.
Екатерина ПАНОВА


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*