Томислав Дончев: България е готова за преговорите с Европейската комисия за следващия програмен период
14/11/2012 19:38 | noa.bg
     Европейската комисия представи своята официална позиция за разработването на Договора за партньорство и приоритетите, които ще бъдат финансирани с фондовете на ЕС в България през следващия програмен период. С това се поставя началото на преговорите на страната с Европейската комисия относно областите на финансиране на оперативните програми до 2020 г.
Документът определя общите и специфични за отделните държави предизвикателства, като представя нагласите на Европейската комисия относно основните приоритети за финансиране в България, които да стимулират икономически растеж, заетост и подобряване на бизнес средата.
„Позицията на Европейската комисия не е доклад за напредъка на България – това е рамката, отправната точка за диалог в изготвянето на Споразумението за партньорство и оперативните програми до 2020 г.“, заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. Министърът допълни още, че в България тече усилен процес на дефиниране на стратегическите цели и приоритети за развитие и страната има ясна представа кои сфери е необходимо да бъдат финансирани със средства от ЕС в следващия програмен период.
В своята позиция за България Комисията предлага пет взаимно подсилващи се приоритети за финансиране с потенциален принос за устойчив растеж и създаване на работни места. Това са приоритетите, които ЕК определя като най-неотложни за страната и би желала да съфинансира в следващия програмен период. Приоритетните сфери са свързани с участието на пазара на труда, благоприятната за иновации бизнес среда, развитието на инфраструктурата, ефективността на управлението на ресурсите в икономиката и капацитета на публичната администрация и съдебната система.
В продължение на стартиралите днес преговори следва до средата на 2013 г. България да разработи договорa за партньорство с ЕК и текстовете на новите оперативни програми, както и да отчете напредъка в постигане на предварителните условности, поставени от Европейската комисия като задължително условие за провеждане на реформи за ефективно инвестиране на средствата от ЕС през следващия програмен период.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*