Проф. д-р Васил Николов Изпълнителния директор на ИАСРЖ, Сред най-ценния материал в генната банка е този от българските автохтонни породи.
15/11/2012 17:38 | noa.bg
     Сред най-ценния материал в генната банка е този от българските автохтонни породи. Но този раздел все още не е добре попълнен. Засега старите местни породи се възстановяват и съхраняват у нас предимно „на живо”. Разнообразието и при тях също е впечатляващо – срещат се над 20 автохтонни породи овце, две породи автохтонни говеда, две породи кози, четири породи коне, една уникална свинска порода – източнобалканската.
В момента сме разработили 10-годишна програма за поетапно вземане на сперма от по 5 до 10 животни от всички местни породи. А след 10 години отново ще се вземе генетичен материал от тях. Целта е да отчетем промените, които биха настъпили в местните породи. Тази програма ще изложим в средата на декември на научна конференция по повод националния празник на зооинженерите. И от 1 януари 2013 г. започваме изпълнението й.
За насърчаване отглеждането на изчезващи местни породи от няколко години българските фермери имат право на субсидии от европейските фондове. Но популациите на автохтонните животни са все още недостатъчно укрепнали. Например от родопското късорого говедо имаме само 700 крави, посочва проф. Николов. От плевенския кон пък разполагаме с 50-60 кобили. Това е една от четирите редки местни породи коне заедно с каракачанския, източнобългарския и дунавския кон.
Преди да бъде прилаган при хората методът за размножаване „ин витро” е добре познат при животните отпреди 100 години. Той е по-надежден, но и по-скъп. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството
разработва, заедно с Института по биология на размножаването, проект за създаването у нас и на станция за трансплантация на ембриони при селскостопанските животни.


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*