Димитър Зоров:Имитиращият продукт е рожба на луфта в законодателството и възможностите на пазара.
04/01/2013 17:16 | noa.bg
     Димитър Зоров - председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България(АМБ): Имитиращият продукт е рожба на луфта в законодателството и възможностите на пазара. интервю на Мариела Илиева
Г-н Зоров, според Вас ще бъде ли действащата от 1 януари 2013 г. Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти защитна за производителите на сурово мляко, полезна за достоверната информираност на потребителите, но на практика водеща до фалит редица млекопреработватели у нас, каквито са опасенията на някои членове на АМБ?
Този въпрос трябва да се зададе към БАБХ, но тя на практика влиза в сила от Нова година. Има различни мнения по въпроса. Колеги, които произвеждат и имитиращи продукти, малко не са съгласни с излизането на Наредбата, Голяма част обаче, които са за разделението на продуктите и искат млечните да бъдат само от сурово мляко, застават зад тази Наредба . Затова и тя е на бял свят към момента.
За кого е най-необходима тя като нормативен документ тази Наредба?
За предприятията, които преработват мляко, за тяхната конкурентоспособност.
Но Вие имате ли опасенията, че може да доведе някои от тях и до фалит?
Не съм убеден в това. Не зная някои от тези предприятия да са нови, да са от преди една или две години. Всички те са създадени и регистрирани в група „млечна промишленост“. За нито от тях, аз не зная, когато е било откривано,а и след това да е заложило в бизнес плана си преработка на растителни мазнини и производство на имитиращи продукти от момента на отварянето си и по-късно. Повечето от тях са кандидатствали и по САПАРД, а по тази предприсъединителна програма в петгодишния бизнес план пише, че преработват опредеблени количества сурово мляко. Така че няма предприятия, скоито да са са създадени за производство и преработка на растителна мазнина и заради това сега да има опасност да стигнат до фалит. Просто са използвали луфта в законодателството, възможностите на пазара и търсенето и са създали този имитиращ продукт. Той е интерес от 2-3 години, не е съществувал преди, за да е бил предпет на появата и бизнеса им. Намерили са просто ниша и тя сега създава перипетии в млекопреработвателния сектор, защото трябва да има разграничение от нея. Ако Георги Златанов е коректен производител и пише стриктно върху етикетите на имитиращите си продукти, че не са сирене, а продукти с растителна мазнина. Една голяма част от производителите на такива имитиращи продукти обачене ги обозначават като такива и продават фалшификати. Пишат на етикета, че е сирене, а то е продукт с растителна мазнина, както констатираха много от проверките на БАБХ.
Срещу тези некоректни производители е насочена Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти .

публикувано в брой 12/2012 на сп. "АгроКомпас"


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*