Георги Златанов:Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти ще удари болезнено много от фирмите в млекопреработвателния бранш у нас.
04/01/2013 17:39 | noa.bg
     Георги Златанов – интервю на Мариела Илиева
По време на конференцията за млечния сектор у нас Георги Златанов излезе публично с тезата, че Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти ще удари болезнено много от фирмите в млекопреработвателния бранш у нас и скоро ще сме свидетели на техния фактически фалит. Сподели и аргументите си пред читателите на „АгроКомпас”
- Г-н Златанов, кои са недоразуменията в Наредбата, в които искахте да убедите д-р Тасева по време конференцията?
- В Наредбата има една точка, която е в глава, отнасяща се изключително до етикетирането на имитиращите продукти. Изведнъж в тази глава, която третира този въпрос, е записана една точка, която гласи следното: „Забранява се едновременното производството в едно предприятие на млечни и имитиращи продукти”. Логически такава забрана, ако някой се опита да въведе, дори и като идея, не е това е мястото, на което тя ще се запише в Наредбата. Тя трябва да се запише като първа и основна точка, защото предопределя от тук нататък работата на едно предприятие и изобщо неговата структура и възможности за производство. Дали то ще се развива в едната или в другата посока.
Целта на Наредбата не е ли всъщност да регламентира кой ще произвежда млечни продукти само от от сурово мляко и кой ще влага в тях и други суровини, за да може потребетелят сам да прецени кои продукт точно ще си купи, без да бъде заблуден?
Ако беше така щеше да има някакъв смисъл, а сега в момента Наредбата директно определя дали ще работиш единия продукт – от сурово мляко или другия – имитиращия. Тази Наредба дава възможност да работиш и двата продукта при определени условия. Имитиращият продукт е реалност. Той е създаден по някаква логика и основното в нея е да се добие такъв, който е доста по-евтин от млечния продукт. Той има своето място на пазара и който произвежда такива продукти, той е легализирал своя бизнес и го е обявил с всичките му параметри на етикета на произведения продукт. Обявил какво съдържа този продукт и който иска да се запознае с него и съответно да реши дали да го консумира, той има тази възможност. От етикета потребителят ще се ориентира и ще реши дали ще плати за него. У нас обаче последната година започна да се насажда едно отношение, че този продукт е много вреден за здравето на човека, защото съдържа растителни мазнини. Това нито е доказано, нито е потвърдено. Има мнение по този въпрос, които са разнопосочни и в края на краищата всеки човек трябва да реши сам дали да консумира млечни продукти с растителни мазнини.
И какво се случва според Вас при настоящия вариант на Наредбата?
При този вариант на Наредбата едно предприятие, което примерно работи така, че една част от продукцията му е имитиращи продукти, а другата - само от сурово мляко, практически трябва да спре и не може да произвежда и двата продукта едновременно. Трябва да се спре само на единия или на другия. Тази Наредба, макар че директно прочетена, дава възможност да се произвеждат и двата продукта, но фактически реално тя го забранява. Това е така, защото няма как да се комбинират и двете производства и да се изпълнят изискванията на Наредбата.
Иската да кажете, че освен детерминирането на едното или на другото производство, тя разрешава и двете едновременно. Това ли твърдите?Точно така.
С коя клауза според Вас го разрешава?
Със същата, с която го забранява. В Наредбата пише, че се забранява едновременното производство на двата продукта, но може да се работят и двата продукта като това се обявява предварително пред контролните органи. Когато преминаваш от производство на имитиращи продукти към млечни продукти, трябва да го обявиш един ден преди това, за да информираш. Когато пък преминаваш от млечни продукти към имитиращи продукти, тук вече има една много голяма неяснота в Наредбата, защото в нея са записани няколко думички като „план за работа”, които никой не е разтълкувал какво значат.
публикувано в брой 12/2012 на сп. "АгроКомпас"


0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*