Последни съвети
Некачествената храна предизвика стомашни проблеми

Некачествената храна предизвика стомашни проблеми

Проф. дсн Николай Тодоров:Как може да увеличим млечността на овцете чрез подобряване на храненето.

Проф. дсн Николай Тодоров:Как може да увеличим млечността на овцете чрез подобряване на храненето.

За достигане на 1,5 кг дневна млечност, която може да се получи в началото на лактацията при голям б...
1
Коментарa

Пълноценно хранене подобрява и и повишава продуктивността при овцете

Пълноценно хранене подобрява и и повишава продуктивността при овцете

За основа на всяко подобряване на овцете и повишаване на продуктивността им се приема правилното и п...
0
Коментарa

Биологични особености на овцете при използване на храната

Биологични особености на овцете при използване на храната

Овцата е пасищно тревопасно животно, която не понася продължителното оборно отглеждане. Тя използва ...
0
Коментарa

Храносмилане при овцете

Храносмилане при овцете

Храносмилането се състои от механични и химични процеси при които неразтворимите хранителни вещества...
0
Коментарa

Основи на науката за хранене на овцете

Основи на науката за хранене на овцете

За правилното поддържане на жизнените функции като дишане, храносмилане, сърдечна дейност, движение,...
0
Коментарa

Значение на зелените фуражи при храненето на овцете

Значение на зелените фуражи при храненето на овцете

Зелените фуражи са отлични компоненти в дажбата, както на тревопасните, така и на всеядните животни ...
0
Коментарa

Пасищна трева за овце

Пасищна трева за овце

Пасищната трева е основна храна на овцете през голямата част от годината. В нея се съдържат всички н...
0
Коментарa

Зелени бобови фуражи - Люцерна

Зелени бобови фуражи - Люцерна

Най-широко използваната бобова култура за зелен фураж и се отличава с големия си биологичен потенциа...
0
Коментарa

Зелени бобови фуражи - Детелина

Зелени бобови фуражи - Детелина

В сравнение с люцерната тя е с второстепенно значение за нашата страна (Алексиев и сътр., 1985). Чер...
0
Коментарa

Зелени бобови фуражи - Еспарзета

Зелени бобови фуражи - Еспарзета

Отглежда се на бедни, плитки, варовити и песъчливи почви в засушливите планински и полупланински рай...
0
Коментарa

Други бобови култури – грахът, фият, соята, баклата, лупината и др

Други бобови култури – грахът, фият, соята, баклата, лупината и др

Едногодишни бобови култури – грахът, фият, соята, баклата, лупината и др. рядко се използват като са...
0
Коментарa

Зелени житни фуражи - Фуражна царевица

Зелени житни фуражи - Фуражна царевица

При условията на нашата страна тя осигурява най-евтината зелена маса за овцете. За зелен фураж тя се...
0
Коментарa

Царевица - основен фураж за селскостопански животни

Царевица - основен фураж за селскостопански животни

Царевицата е основният фураж за селскостопанските животни, а от зърнените житни фуражи е основен въг...
0
Коментарa

Зелени житни фуражи - Сорго и соргово-суданкови хибриди

Зелени житни фуражи - Сорго и соргово-суданкови хибриди

Към соргото се отнасят четири основни вариатета: сорго за зърно, захарно сорго, обикновена (техничес...
0
Коментарa

Зелени житни фуражи - Фуражна ръж

Зелени житни фуражи - Фуражна ръж

Използва се за зелен фураж, както самостоятелно, така ии като компонент на зимни смески. Най-рано с...
0
Коментарa

Зелени житни фуражи - Тритикале и други житни

Зелени житни фуражи - Тритикале и други житни

Съчетава ценните качества на ръжта и пшеницата. С използването му за зелена маса се осигурява по-вис...
0
Коментарa

Зърнено-житни фуражи - Ечемик

Зърнено-житни фуражи - Ечемик

Отглежда се в две форми – пролетен и зимен. Съдържа повече протеин от царевицата, дава високи и стаб...
0
Коментарa

ХРАНЕНЕ НА ОВЦЕТЕ – ПОДГОТОВКА ЗА СЛУЧНАТА КАМПАНИЯ

ХРАНЕНЕ НА ОВЦЕТЕ – ПОДГОТОВКА ЗА СЛУЧНАТА КАМПАНИЯ

go redirect go
0
Коментарa

Зърнени фуражи - Овес

Зърнени фуражи - Овес

Отглежда се в предпланинските райони на страната с повече валежи и с по-хладен климат, върху по-плит...
0
Коментарa

ПРЕХОД ОТ ЗИМНО КЪМ ЛЯТНО ХРАНЕНЕ

ПРЕХОД ОТ ЗИМНО КЪМ ЛЯТНО ХРАНЕНЕ

husband watches wife cheat
0
Коментарa

Зърнено-житни фуражи - Пшеница

Зърнено-житни фуражи - Пшеница

По енергийна хранителност пшеничното зърно е равностойно на ечемичното, а по съдържание на протеин п...
0
Коментарa

Зърнено-житни фуражи - Сорго

Зърнено-житни фуражи - Сорго

Соргото като култура може да заема част от площите в засушливите райони на страната. При неполивни у...
0
Коментарa

Зърнено-житни фуражи -Тритикале

Зърнено-житни фуражи -Тритикале

Представлява хибрид между пшеница и ръж. Различните сортове тритикале в зависимост от биологичните и...
0
Коментарa

Зърнено-бобови фуражи - Грах

Зърнено-бобови фуражи - Грах

Известни са зимни и пролетни форми. Отглежда се за зелено и за зърно. От някои сортове грах се получ...
0
Коментарa

Зърнено-бобови фуражи - Соя, баклата, лупината, секирчето и фият

Зърнено-бобови фуражи - Соя, баклата, лупината, секирчето и фият

Соевото зърно се използва рядко направо за фураж на животните, като за фуражни цели се използва соев...
0
Коментарa

Други зелени фуражи - Репко

Други зелени фуражи - Репко

Репкото е хибрид между зимната рапица и фуражно зеле. Расте и се развива при сравнително ниски темпе...
0
Коментарa

Други зелени фуражи - Листа и чела от цвекло

Други зелени фуражи - Листа и чела от цвекло

Отличават се със сравнително високо съдържание на вода (80-85% за кръмното и 80% за захарното цвекло...
0
Коментарa

Значение при храненето на овцете със сено

Значение при храненето на овцете със сено

Висококачественото сено е диетичен фураж с приятен аромат и вкус. Със сено се захранват от най-ранна...
0
Коментарa

Значение при храненето на овцете със юцерново сено

Значение при храненето на овцете със юцерново сено

Люцерната, като фуражна култура за сено е най-важната. Има силно изразена цикличност на израстване. ...
0
Коментарa

Значение при храненето на овцете със детелиновото, еспарзетовото, звездан, фий и други бобови.

Значение при храненето на овцете със детелиновото, еспарзетовото, звездан, фий и други бобови.

По значение след люцерновото сено се нареждат детелиновото и еспарзетовото. За някои райони има знач...
0
Коментарa

Значение при храненето на овцете с ливадно сено

Значение при храненето на овцете с ливадно сено

По произход се разделя на сено от заливни ливади, сено от т.н. суходолни ливади, горско сено, блатно...
0
Коментарa

Сено от многогодишни и едногодишни тревни смески

Сено от многогодишни и едногодишни тревни смески

Съдържанието на протеин в бобовите треви е по-високо. При азотно торене увеличаването на протеина е ...
0
Коментарa

Значение при храненето на овцете със сенно брашно

Значение при храненето на овцете със сенно брашно

Приготвя се преди всичко от люцерна с висока хранителна стойност и смилаемост. Включва се като компо...
0
Коментарa

Отпадъчни груби фуражи - царевичак и какалашки

Отпадъчни груби фуражи - царевичак и какалашки

Енергийната хранителност на царевичака и какалашките е приблизително равна на хранителността на добр...
0
Коментарa

Отпадъчни груби фуражи - Слама

Отпадъчни груби фуражи - Слама

Сламата съдържа главно скелетни въглехидрати – целулоза, хемицелулоза и импрегниращия ги лигнин. Ус...
0
Коментарa

Отпадъчни груби фуражи - Листников фураж

Отпадъчни груби фуражи - Листников фураж

Приготвя се от клонките на широколистните дървета, най-често от дъб и по-рядко от бук, бряст, върба,...
0
Коментарa

Хранене на овце с силажи и сенажи

Хранене на овце с силажи и сенажи

Това са обемистите фуражи за овцете и относителния дял в дажбата е много висок (над 40% от сухото ве...
0
Коментарa

Хранене на овце с царевичен силаж

Хранене на овце с царевичен силаж

За нашата страна царевицата има най-голямо значение като силажна култура и то поради високите добиви...
0
Коментарa

Хранене на овце с люцернов силаж

Хранене на овце с люцернов силаж

Люцерната е едно от най-трудно силажиращите се култури. Причината е във високата влажност (75-80%), ...
0
Коментарa

Хранене на овце с тревен силаж

Хранене на овце с тревен силаж

Тревите от естествените ливади и от различните житно-бобови смески се силажират значително по-лесно...
0
Коментарa

Хранене на овце със силаж от репко,цвекловите листа,

Хранене на овце със силаж от репко,цвекловите листа,

Репкото е неподходяща суровина за силажиране. Когато се налага да се силажира, репкото трябва обезат...
0
Коментарa

Хранене на овце със слънчогледовите пити

Хранене на овце със слънчогледовите пити

При прибирането на слънчогледовите пити заедно с част от стъблата имат влажност 25-40%. При тази вла...
0
Коментарa

Хранене на овце с корено-, клубено- и сочноплодни - кореноплодни

Хранене на овце с корено-, клубено- и сочноплодни - кореноплодни

Към кореноплодните спадат кръмното, полузахарното и захарно цвекло, кръмните моркови и др. Коренопл...
0
Коментарa

Хранене на овце с полузахарно цвекло

Хранене на овце с полузахарно цвекло

Полузахарното цвекло е с по-големи количества на сухо вещество и на захари. Добивите от тях са по-ни...
0
Коментарa

Хранене на овце с захарното цвекло

Хранене на овце с захарното цвекло

Захарното цвекло е познато предимно като техническа култура за задоволяване нуждите на човека от зах...
0
Коментарa

Хранене на овце с моркови

Хранене на овце с моркови

Морковите съдържат повече сухо вещество, калций, фосфор и особено каротин. В 1kg сухо вещество корен...
0
Коментарa

Хранене на овце с клубено плодни - картофи

Хранене на овце с клубено плодни - картофи

Картофите се използват за храна на овце в планинските и полупланинските райони. Отглеждат се не фура...
0
Коментарa

Хранене на овце със сочноплодни - тикви

Хранене на овце със сочноплодни - тикви

Плодовете на тиквите узряват и са годни за изхранване към края на лятото или в началото на есента. О...
0
Коментарa

 Хранене на овце със семена и плодове - памуково семе

Хранене на овце със семена и плодове - памуково семе

При отделяне на памука се получава семе, необелено от обвивките и от власинките. То се подлага на д...
0
Коментарa

 Хранене на овце със слънчогледово семе

Хранене на овце със слънчогледово семе

В средата на питата част от семената са недохранени и при почистването остават в отсевките, към койт...
0
Коментарa

 Хранене на овце с ленено семе

Хранене на овце с ленено семе

В нашата страна се отглежда само влакнодаен в ограничени площи, поради което прозиводството на лене...
0
Коментарa

Хранене на овце с дъбов и буков жълъд

Хранене на овце с дъбов и буков жълъд

В богатите с дъбови гори райони дъбовият жълъд се използва основно за хранене на овцете. От един дек...
0
Коментарa

 Хранене на овце с пресни, кисели, сухи цвеклови резанки и Амидирани сухи резанки

Хранене на овце с пресни, кисели, сухи цвеклови резанки и Амидирани сухи резанки

Цвекловите резанки, получавани след извличане на захарта, се използват за храна на овцете пресни, си...
1
Коментарa

 Хранене на овце с меласа

Хранене на овце с меласа

Меласата е последният сгъстен сироп след кристализирането на захарта. Тя е кафеникава гъста течност ...
0
Коментарa

 Хранене на овце със слънчогледов шрот

Хранене на овце със слънчогледов шрот

Получава се като страничен продукт при преработването на слънчогледовото семе за получаване на слънч...
0
Коментарa

 Хранене на овце със соев шрот

Хранене на овце със соев шрот

Произвеждат се два типа соев шрот – обикновен с около 44% треонин и високопротеинов с 49.50% протеин...
0
Коментарa

 Хранене на овце с Фъстъчен шрот

Хранене на овце с Фъстъчен шрот

По съдържание на обменна енергия фъстъчения шрот е почти равностоен на соевия. По аминокиселинен със...
0
Коментарa

 Хранене на овце с памуков шрот

Хранене на овце с памуков шрот

За помукопроизводните страни памуковия шрот е най-важния източник на протеин, като съдържанието му е...
0
Коментарa

 Хранене на овце с ленен шрот

Хранене на овце с ленен шрот

Съдържа около 34-35% суров протеин и 8-10% сурови влакнини. По кръмна стойност се изравнява с фъстъч...
0
Коментарa

 Хранене на овце с царевичен шрот

Хранене на овце с царевичен шрот

Получава се при производството на царевично масло от отделения зародиш на зърното. Съдържанието на п...
0
Коментарa

 Хранене на овце с рапичен шрот

Хранене на овце с рапичен шрот

Съдържа около 36% суров протеин с ниска биологична стойност главно поради недостатъчно количество...
0
Коментарa

 Хранене на овце с рицинов, тютюнов и сусамов шрот

Хранене на овце с рицинов, тютюнов и сусамов шрот

Рицинов шрот. Съдържа 30% суров протеин и 30% сурови влакнини, което е причина за ниската смилаемост...
0
Коментарa

Зимно хранене на овцете

Зимно хранене на овцете

Зимното хранене на овцете става в овчарниците на двора. Храненето в овчарниците се прилага само по и...
0
Коментарa

Хранене на овце с oтпадъци от мелничарската промишленост - Пшенични трици

Хранене на овце с oтпадъци от мелничарската промишленост - Пшенични трици

Произвеждат се два вида трици – едри и дребни. Едрите трици съдържат повече сурови влакнини, мазнини...
0
Коментарa

Хранене на овце с оризови трици

Хранене на овце с оризови трици

Оризови трици Получават се при шлиофоването на олющения ориз. Съдържат около 13% суров протеин със ...
0
Коментарa

Хранене на овце с пшенични зародиши

Хранене на овце с пшенични зародиши

Пшеничните зародиши са около 2% от теглото на зърното. Получават се при преработка на пшеницата за...
0
Коментарa

Хранене на овце с царевични зародиши

Хранене на овце с царевични зародиши

Царевични зародиши съдържат 16-17% протеин т.е. ¼ от общото количество на протеина на зърното. Биоло...
1
Коментарa

 Хранене на овце с отпадъци от пивоварството - пивоварна (бирена) каша

Хранене на овце с отпадъци от пивоварството - пивоварна (бирена) каша

Пивоварна (бирена) каша се състои от обвивките на ечемик и съдържа около 70-75% от протеина, 80% от...
1
Коментарa

Хранене на овце с отпадъци от консервната промишленост - Зеленчукови отпадъци

Хранене на овце с отпадъци от консервната промишленост - Зеленчукови отпадъци

Зеленчукови отпадъци се получават при производството на стерилизирани консерви, замразени зеленчуци...
0
Коментарa

Хранене на овце с плодовите отпадъци

Хранене на овце с плодовите отпадъци

Плодовите отпадъци представляват изрезки, получени при производството на компоти, конфитюри и мармал...
0
Коментарa

Хранене на овце с отпадъци при производството на етерични масла

Хранене на овце с отпадъци при производството на етерични масла

Отпадъци при производството на етерични масла След извличане на маслото от етеричномаслените култур...
0
Коментарa

Хранене на овце с мляко и отпадъци от млечната промишленост - пълномаслено мляко

Хранене на овце с мляко и отпадъци от млечната промишленост - пълномаслено мляко

Мляко и отпадъци от млечната промишленост 5.19.1.1. Пълномаслено мляко Съдържа в достъпна форма и ...
0
Коментарa

 Хранене на овце с обезмаслено мляко

Хранене на овце с обезмаслено мляко

Обезмаслено мляко Използва се главно при приготвяне на стартерни смески, като компонент за изхранва...
0
Коментарa

Хранене на бременни овце

Хранене на бременни овце

Бременността на овцете продължава около 150 дни. Храненето през този период има важно значение за но...
0
Коментарa

Хранене на лактиращи овце

Хранене на лактиращи овце

Продължителността на лактацията при овцете, развъждани в нашата страна варира в доста широки граници...
0
Коментарa

Хранене на кочове

Хранене на кочове

Храненето на кочовете трябва да бъде организирано така, че през цялата година да бъдат в добро телес...
0
Коментарa

Хранене на агнета и шилета за разплод

Хранене на агнета и шилета за разплод

Правилното хранене има важно значение за младите разплодни животни, за техния растеж и развитие и за...
0
Коментарa

ХРАНЕНЕ НА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ОВЦЕ

ХРАНЕНЕ НА РАЗЛИЧНИ КАТЕГОРИИ ОВЦЕ

Продължителността на лактацията при овцете, развъждани в нашата страна варира в доста широки граници...
0
Коментарa

Животновъдите трябва да внимават за отровни растения при пашата на животните

Животновъдите трябва да внимават за отровни растения при пашата на животните

Животновъдите трябва да внимават за отровни растения при пашата на животните Важно е да се обръща...
0
Коментарa

 Хранене и репродоктивност на овцете

Хранене и репродоктивност на овцете

Недостатъчното и непълноценното хранене на овцете предизвиква намаляване на броя на овулиралите яй...
0
Коментарa

Хранене, растеж и развитие на овцете

Хранене, растеж и развитие на овцете

По-голямата маса на агнетата при раждане осигурява по-големи възможности за бърз растеж. Следователн...
0
Коментарa

Хранене и вълнодайност на овцете

Хранене и вълнодайност на овцете

Вълната е основен продукт за по-голямата част от овцете в света. Поради това че вълната расте непрек...
0
Коментарa

Хранене на овцете и млечност

Хранене на овцете и млечност

Независимо от продуктивното направление на овцете млечността им има голямо значение за растежа и раз...
0
Коментарa

Гребеновидният житняк като добра паша за животните

Гребеновидният житняк като добра паша за животните

ребеновидният житняк (Agropyron cristatum) е многогодишна житна трева. В Русия има 13 вида житняци, ...
0
Коментарa

Биологично растениевъдство

Биологично растениевъдство

При биологичното производство на растения и растителни продукти е забранено да се използват генетичн...
0
Коментарa

Биологично животновъдство - Хранене на животните

Биологично животновъдство - Хранене на животните

В стопанствата с биологично производство животните се хранят с фуражи, произведени по биологичен нач...
0
Коментарa

В сезона на оплождането (мърлянето) разплодните животни трябва да се намират в добро телесно състояние. Слабите или затлъстелите овце не се разгонват редовно и много трудно се заплождат. Също така сто

В сезона на оплождането (мърлянето) разплодните животни трябва да се намират в добро телесно състояние. Слабите или затлъстелите овце не се разгонват редовно и много трудно се заплождат. Също така сто

В сезона на оплождането (мърлянето) разплодните животни трябва да се намират в добро телесно състоян...
0
Коментарa

Субсидии за ливади ще се дават при височина на тревата до 70 сантиметра

Субсидии за ливади ще се дават при височина на тревата до 70 сантиметра

От тази година земеделски производители, които не притежават животни, но имат собствени или наети ли...
0
Коментарa

Седмичен анализ с актуални цени на фуражния пазар в България

Седмичен анализ с актуални цени на фуражния пазар в България

0
Коментарa


Търсене