ПРОБИОТИЧНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ


превенция срещу инфекциозни заболявания
Ефикасна алтернатива на традиционните по-
чистващи и дезинфекциращи средства.
Ефективно потискат патогенната микрофлора
до нива, които не представляват здравословен риск.
Спомагат за по- ефективен контрол и намаля-
ване на икономическите загуби от някои актуални за
животновъдството заболявания: мастити, копит-
ни заболявания, колибактериоза, салмонелоза,
стрепто- и стафилококови инфекции и др.
Намаляват необходимостта от приложение на
антибактериални средства с профилактична цел.
Повишават качеството на получената продукция.
Подобряват хигиенните показатели на въздуха
и намалява неприятните миризми в помещенията.
Намаляват влажността в помещенията за от-
глеждане на животни.
Могат да се приложат при отглеждането на
всички видове животни.
9
Понижават биоцидния натиск върху патогените
и намалява риска от развитие на резистентност сред
тези организми, което довежда до по-ефективна
употреба на дезинфектанти и антибиотици, когато и
където това е необходимо (по-ефективенконтрол на
инфекциозните заболявания).0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*

Търсене