Ще има субсидии за фермери, които докажат икономично торене


Асоциацията на зърнопроизводителите съвместно с Центъра за иновативно земеделие ще предложат на министерството на земеделието в новата програма за развитие на селските райони (ПРСР) да бъде включена нова мярка, с която да се насърчава ефективното използване на изкуствени или естествени торове. Това съобщи за Farmer.bg председателят на центъра Свилен Костов, представяйки част от предложенията на бизнеса, свързани с прилагането на иновативното земеделие, чиято основна цел е опазването на околната среда. „Самите зърнопроизводители отдавна са осъзнали, че неефективното наторяване и използване на пестициди извън допустимите норми е сериозен проблем за природата, затова самите те настояват за ефективен контрол при използването на химикалите, който да се базира на точни данни”, посочи Костов.
Новото европейско законодателство насърчава фермерите да отчитат точно използваните изкуствени торове и пестицидите. Затова и в мярката за „Агроекология и климат” от програмата за селските райони може да се предвидят субсидии за стопани, които разполагат с модерна техника и софтуер, доказващ точното количество на торовете, използвани в производството. Софтуерът на съвременните тороразпръсквачки не може да бъде манипулиран (променян с цел измама), затова и фермерът лесно би могъл да докаже, че тори според агротехническите изисквания. Само за това, че разполага с подобен отчет, той ще получава субсидии, което е сериозен стимул за модернизация на стопанствата от повечето български производители, смятат експертите.
Данните за използваните торове лесно биха могли да се използват като база за максималните количества вещества, с които трябва да се подхранва декар обработваема площ. На този етап нито министерството на земеделието, нито агенцията по храните разполагат с подобни актуални данни за максималните количества нитратни, фосфатни или калиеви торове, които стопаните използват в практиката. Има таван само на пределно допустимите количества оборски тор, който трябва да се поставя на декар. За изкуствените торове обаче подобно изискване не съществува.
Затова и с новата ПРСР зърнопроизводителите биха могли да модернизират своята дейност, което е важна стъпка към прилагането на прецизното земеделие в страната, посочи още Свилен Костов.
Тези предложения на бизнеса ще бъдат представени на 21-и януари т.г. в Ямбол, където асоциацията на зърнопроизводителите ще проведе семинар за своите членове. На този семинар експерти от центъра ще разяснят подробно защо за фермерите е ефективно да въведат прецизното земеделие.
Разходите за торове са едно от най-големите пера при отглеждането на културите. Ако стопаните започнат да изследват предварително състоянието на почвата в отделните парцели, тогава те биха могли чрез предварително задаване на количествата тор да контролират свръхторенето, което в момента често се получава, коментира още Свилен Костов.
В САЩ така нареченото „прецизно земеделие” се прилага от 1994 г. и в резултат на него стопаните са увеличили доходите с 5 до 10%. Правилното наторяване в български условия би увеличило ефективността на стопанстнвата с до 20 пъти, защото за разлика от САЩ, където в преоблааващата си част почвите са еднородни, в България терените са изключително разнообразни. „В рамката на един блок може да има 4 различни вида почва по хумусно съдържание или механичен състав, което предполага и различни норми на торене”, посочи Свилен Костов. Ако стопаните осъзнаят колко важно е да прилагат различни сеитбени норми според вида на почвата, тогава и печалбата им може да се повиши значително, смята експертът.
Част от българските фермери осъзнават важността на прецизното земеделие, затова и новата програма за селски райони е добър вариант за по-масовото му въвеждане в практиката. Затова и центърът ще представя подобни обучения, така необходими за българските производители.

link click here cheaters caught
online cheat wife why do women cheat on husbands0 Коментарa


Коментирай
Име*
Коментар*

Търсене