Събития


В Казанлък ще се проведе фермерски пазар на открито
27/09/2013 - 29/09/2013
Открит фермерски пазар за Растениевъдство ще се проведе от 27 до 29 септември 2013 г. на пазара в гр. Казанлък. Събитието е част от кампания за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., която се осъществява по проект на Министерство на земеделието и храните.

На 16 специално изградени щанда, български производители ще изложат своята продукция. В рамките на пазара ще бъдат изложени зърнени култури, билки, подправки, гъби, цветя, посадъчен материал, както и характерните за района продукти произведени от маслодайна роза и лавандула – розово и лавандулово масло, козметика и др.

По време на пазара всички заинтересовани лица ще могат да се информират за Програмата за развитие на селските райони. Ще бъдат представени добри и успешни практики на земеделски производители с цел да се обмени опит и да се насърчат всички заинтересовани групи да се възползват от предоставеното подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Официалното откриване на фермерския пазар ще бъде на 28 септември 2013 г. от 10:30 часа на пазара в гр. Казанлък.Търсене