Събития


Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г.
22/10/2013 - 22/10/2013
ДНЕВЕН РЕД
Съвет за развитие на регионите и национална инфраструктура
Тракийски университет, гр. Стара Загора

Тема: Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в периода 2014 – 2020 г.

Дата: 22.10.2013 г.

Модератор: проф. Иван Станков - ректор на Тракийски университет, гр. Стара Загора14:00 – 14:20 Откриване на заседанието на Съвета от Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев

14:20 – 14:40 Представяне на темата за обсъждане от проф. Димитър Греков – министър на земеделието и храните

14:40 – 14:50 Бележки по Стратегията от проф. Иван Станков – член на авторския колектив, бивш министър на земеделието и храните, ректор на Тракийски университет, Стара Загора

14:50 – 15:00 Възможност за представителите на законодателната власт – председатели на комисии в Народното събрание да изкажат своите тези по Стратегията

15:00 – 16:55 Дискусия17:00 Закриване на заседанието
Търсене