Събития


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ - ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА – НАУКА, ПРАКТИКА, БИЗНЕС
09/07/2014 - 09/07/2014
Ветеринарномедицинският факултет при Тракийски Университет гр. Стара Загора поддържа непрекъснати контакти с колеги от други институции в страната и чужбина, фирми и представители на бизнеса. Това е важна предпоставка за повишаване на нивото и качеството на научната продукция, обучението на студентите, както и за изграждане на мостове между всички клонове на многоликата ни професионална гилдия. Важно послание към обществото са организираните публични събития и форуми за популяризиране достиженията на ветеринарната наука и практика.
Ръководството на Факултета най-учтиво Ви кани да вземете участие в международната научна конференция, „Ветеринарната медицина – наука, практика, бизнес” която ще се проведе на 9 октомври в учебния корпус на ВМФ в Студентски град Стара Загора, ден преди откриването на националното изложение „БУЛВЕТ МЕДИКА 2014”.

Декан на ВМФ
Проф. дн Михни ЛюцкановТърсене