Събития


На страницата на ПРСР във Фейсбук ще се проведе дискусия с експерти в реално време на проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства".
30/11/2012 - 30/11/2012
На 30.11.2012 г. (петък) от 18:00 до 19:00 часа на страницата на ПРСР във Фейсбук ще се проведе дискусия с експерти в реално време, в която ще се дадат практически съвети за изпълнението на проекти по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства".
Бенефициентите по мярка 121 ще могат да задават въпроси към експерти, както и да споделят своя опит и трудностите, които срещат при изпълнение на проектите си. Ще бъде публикуван анонс за събитието, под който ще тече дискусията. Разговорът ще се проведе на стената на ПРСР с цел да бъде видим за всички, които се интересуват от мярката.
По мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" се подпомагат проекти, които имат за цел подобряване на цялостната дейност и конкурентоспособност на земеделските стопанства чрез модернизиране на производствените условия и въвеждане на нови процеси и технологии, целящи производство на качествени земеделски продукти, подобряване опазването на околната среда и допринасяне за спазването на стандартите на Общността и подобряване на условията в земеделските стопанства, особено по отношение на сигурността и безопасните условия на труд, хигиената и хуманното отношение към животните. Мярката се прилага на територията на цялата страна.

http://www.facebook.com/PRSRBG?ref=ts&fref=tsТърсене