Събития


ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА - СЕМИНАР НА НССЗ И БАБХ
31/10/2014 - 31/10/2014
На 31 октомври в гр. Варна ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Варна) и БАБХ (Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - гр. Варна).
НОРМАТИВНА БАЗА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА
На семинара д-р Даниел Денев – началник отдел „Здравеопазване на животните”, ОДБХ – гр. Варна ще запознае фермерите с идентификацията на животните, регистрацията на животновъдните обекти (вкл. пчелини), както и с изискванията към фермите добиващи сурово краве мляко. Експерт от Териториален областен офис на НССЗ - гр. Варна ще представи реализация и мониторинг на проектите по ПРСР 2007-2013 и очакваните възможности за подпомагане по ПРСР 2014-2020.

Семинарът ще се проведе в гр. Варна, хотел „АКВА”, ул. Девня № 12 (до централна жп гара).
Търсене