Събития


Дискусия по Наредбата за млечните продукти и бъдещето на млечния сектор в България в Интер Експо център
08/11/2012 - 08/11/2012
ДНЕВЕН РЕД КОНФЕРЕНЦИЯ 8 НОЕМВРИ
1.Откриване – 11.00- 11-10 часа
2.Представяне на проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“ - 11.10-11.30 часа
3.Дискусия по Наредбата за млечните продукти и бъдещето на млечния сектор в България - 11.30 -12.10 часа
4. Промени в разплащанията по мерки 121 и 123 от ПРСР - 12.10- 12.20 часа
5. „Условия за участие и кредитиране на проекти по Програма за развитие на селските райони и начини на финансиране чрез „Българската банка за развитие“ - 12.20-12.40 часа
6. Съвместна пресконференеция между Българска банка за развитие и АМБ - 12.40 – 13.00 часа
6. Връчване на почетни плакети на изтъкнати деятели на АМБ, сътрудници на в.”Мляко, фирми и институции и тържествен коктейл по случай 15 години от издаването на вестник „Мляко+“ - 13.00-15 часа
Основни спонсори на събитието са Българска банка за развитие, „Данон Сердика“ , „Ел Би Булгарикум”и други!
Търсене