Събития


Национална служба за съвети в земеделието организира изнесена приемна
04/08/2015 - 04/08/2015
Национална служба за съвети в земеделието организира изнесена приемна на 4 август в град Долни чифлик. Приемните се организират в сградата на съответната общинска администрация от 13:00 до 16:00 часа. Целта на изнесените приемни, които се организират от службата, е да се разшири и улесни достъпът на земеделските производители до консултантските услуги на службата. Всеки стопанин може на място да получи актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони, включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане.Търсене