Събития


Информационен щанд на МЗХ по ПРСР на изложбите АГРА и БиоАгра Международен панаир Пловдив
05/03/2013 - 09/03/2013
Министерство на земеделието и храните ще участва в Международната селскостопанска изложба АГРА и специализирана изложба за биологично растениевъдство и животновъдство БиоАгра с информационен щанд по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. от 05 до 09 март 2013 г. на Международен панаир Пловдив.
Експерти от МЗХ и на Националната служба за съвети в земеделието ще запознават посетителите с начините за инвестиции и финансиране по ПРСР. Те ще информират гражданите за новостите по мерките, засягащи различните подотрасли в земеделието, както и за предстоящия прием на заявления по мерките от Програмата.
Международната изложба АГРА e най-успешният аграрен форум в Югоизточна Европа. Изложението се е превърнало във витрина на модерните постижения и компас за актуалните тенденции в сектора. АГРА и БиоАгра свързват науката с производството, производителите с потребителите. Проявите са мощен информационен пул, от които изложителите и посетителите си тръгват обогатени с идеи и контакти, заредени с енергия да отговорят на предизвикателствата на световния пазар.
Внушителният брой български фирми, които се представят на АГРА – над 280, от всички сектори на селското стопанство, над двадесет годишните традиции, както и повече от 24 000 посетители, от които 88% специалисти, правят изложението най-мащабният и авторитетен форум на бранша за цялата страна.
По време на АГРА и БиоАгра се организира богата и разнообразна конферентна и семинарна програма, която се провежда в Конгресния център на Панаира – зала България. На конферентната програма и съпътстващите дискусии МЗХ също ще бъде представено с информационен щанд.Търсене