Събития


Европа ще признава дипломите без допълнителен изпит
29/11/2015 - 29/11/2015
На редовно заседание на ЕС към Европейския комитет за ветеринарно медицинско образование във Виена е дадена окончателна оценка „пълно одобрение“ на състоянието на образованието във ВМФ на ТрУ – Стара Загора. Това съобщи днес проф. Михни Люцканов, декан на факултета. С това приключи първият, най-важен етап от акредитационния ни процес, каза той. Оценката дава право на дипломите, които получават завършилите факултета да се признават без полагане на допълнителен изпит в ЕС, както и ръководството да стартира програма за обучение на чужди езици.
Процедурата за общоевропейското оценяване стартира през 2008 г. Първата експертна проверка установи сериозни недостатъци, по които бяха предприети редица дейности. Всичко, което бе постигнато през последните години бе в резултат на наши инициативи и средства, не сме получили и лев субсидия по отстраняване на пропуските, подчерта проф. Люцканов. От бюджета на университета само през последните 3 години за акредитацията на ВМФ са заделени около 3 млн. лв, от които най-много са похарчените пари за нови лаборатории и преоборудване. Без подкрепата на ръководството на ТрУ и на Община Стара Загора нямаше да се справим, подчерта проф. Люцканов.
Вторият етап от акредитацията на ветеринарно-медицинските учебни заведения в Европа, членове на Европейската асоциация, е за научно изследователска и развойна дейност. Към момента от общо 92 ВУЗ по ВМ в Европа само 9 имат такава акредитация. Одобрение на първи етап имат над 50 ВУЗ, всички с изключителни традиции. Например в Румъния от общо 4 ВУЗ-а с ВМФ само един има акредитация като на старозагорския ВМФ. В Турция от 24 – едва 4.
NBP.bg, Дима ТОНЕВАТърсене