Събития


"Зооинженер на България - 2015"
17/12/2015 - 17/12/2015
Наближава зимата и отново е време за традиционната годишна церемония "Зооинженер на България - 2015", организирана от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към Министерство на земеделието и храните и Националния съюз на зооинженерите в България.

На 17 деkмври ще бъдат наградени заслужили зооинженери в следните категории:


"Зооинженер-селекционер"

"Зооинженер-мениджър"

"За цялостен принос в областта на развъдната дейност"

"Перспективен млад зооинженер"
Номинациите се представиха от развъдни организации, научни институти, университети, фермери, колеги зооинженери и др. Приемаха се само номинации, придружени от снимки и кратко експозе за професионалната реализация на номинирания, свързана с категорията на номиниране.Търсене