Събития


Аграрен университет – Пловдив Катедра Животновъдни науки и Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството Ви канят:
12/12/2012 - 14/12/2012
НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ЗООИНЖЕНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Ще се състои на 12 - 14 декември 2012 г. в СПА хотел Хисар, където ще се проведе втора научна конференция с международно участие на тема „Състояние и перспектива за развитието на генетичните ресурси в животновъдството" и тържествена церемония за връчване на наградите „Зооинженер на България – 2012 г."

Търсене