Събития


Ще заседава съветът по животновъдство във Враца
17/03/2016 - 17/03/2016
На 17.03.2016 г. от 14.00 часа в сградата на ОД“Земеделие“ гр. Враца, ще се проведе среща на „Областен консултативен съвет по животновъдство“, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“, Враца.
Срещата ще се проведе при следния дневен ред:
1. Запознаване с промените в ЗВД.
2. Запознаване и обсъждане на схемите за обвързана подкрепа за животни в кампания ИСАК 2016.
3. Отговори на въпроси и други.Търсене