Събития


Заседание на Консултативния съвет по животновъдство в област Благоевград
17/03/2016 - 17/03/2016
Заседание на Областния консултативен съвет по животновъдство в област Благоевград ще се проведе на 17.03.2016 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в Голяма зала на сградата на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Благоевград, ул. „Васил Коритаров“ №2. Дневният ред предвижда дискутиране на проблемите на животновъдите, които не могат да намерят решение на областно ниво, съобщиха от Областна дирекция „Земеделие“, Благоевград.Търсене