Събития


Извънредна среща на Областния съвет по животновъдство, гр. Варна
16/03/2016 - 16/03/2016
На 16.03.2016г /сряда/ от 14,00 ч в залата на Областна администрация – гр.Варна, ул.”Преслав” № 26 ще се проведе извънредна среща на Областния съвет по животновъдство /ОСЖ/ и представители на областните структури на Министерство на земеделието и храните/МЗХ/, ангажирани с животновъдството: Областна дирекция „Земеделие”; Областна дирекция по безопасност на храните; Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция; Териториалния областен офис към Националната служба за съвети в земеделието и Регионалния център към Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Това съобщиха от Областната дирекция „Земеделие“, Варна.
Целта на срещата е дискутиране на проблемите на животновъдите, които не могат да се решат на областно ниво. Членуването в Областния съвет по животновъдство е свободно и безплатно. Всеки желаещ животновъд може да стане член и да присъства на месечните срещи.Търсене