Събития


Съветът по животновъдство в Пловдив
17/03/2016 - 17/03/2016
Съветът по животновъдство в Пловдив ще проведе заседание на 17 март 2016 г. от 14 часа. Животновъди и експерти от институциите ще се съберат в 14 часа в сградата на Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Пловдив в конферентната зала.

Теми ще бъдат пасища и мери, изкупни цени на месо и мляко, ход на кампанията по директни плащания 2016.

Достъпът до заседание на Областния консултативен съвет по животновъдство е свободен и в него могат да участват всички земеделски стопани от област Пловдив.Търсене