Събития


Националната овцевъдна асоциация ще разяснява по места необходимостта от сдружаване от април
01/04/2016 - 30/04/2016
Според председателя на Националната овцевъдна организация - НОА, Бисер Чилингиров дребните производители имат бъдеще само ако се сдружат. За в. "Български фермер" той каза, че споделя позицията на министър Танева, че най-големият проблем пред българските дребни производители е липсата на признати организации и групи производители, както и недостатъчната организираност на земеделците.

Председателят на браншовата организация смята, че сдружените животновъди може да имат една мандра, един трактор, едно ремарке, една машинна зала, в която цяла година да може да се произвежда мляко.

Затова от април от НОА започват да обикалят по области и да разясняват това като "производител на производител".


ПЪРВИ СЕМИНАР В ГР. КЪРДЖАЛИПРОГРАМА

ЗА СЪВМЕСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО (ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС – КЪРДЖАЛИ), СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ОПИТНА СТАНЦИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ – СМОЛЯН), НАЦИОНАЛНА ОВЦЕВЪДНА АСОЦИАЦИЯ (НОА) И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗИ (ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ – КЪРДЖАЛИ)

НА ТЕМА: „ИЗБОР НА ПОДХОДЯЩИ ПОРОДИ ОВЦЕ ЗА ПЛАНИНСКИ И ПОЛУПЛАНИНСКИ РАЙОНИ. МЕТОДИ НА РАЗВЪЖДАНЕ”

05 април 2016 г. (вторник)

Място на провеждане: гр. Кърджали, Териториална организация – Кърджали на НТС,
ул. „Булаир” № 35, зала 210

09.45 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 – 10.45 ч. Подходящи породи овце за отглеждане в региона
Лектор: доц. д-р Цонка Оджакова – Опитна станция по животновъдство и земеделие (ОСЖЗ) - Смолян
10.45 – 11.30 ч. Развъдна дейност в овцевъдството
Лектор: доц. д-р Цонка Оджакова – ОСЖЗ - Смолян
11.30 – 12.15 ч. Хранене на различни категории овце
Лектор: доц. д-р Цонка Оджакова – ОСЖЗ - Смолян
12.15 – 13.00 ч. Хигиена и хуманно отношение към животните
Лектор: доц.д-р Цонка Оджакова – ОСЖЗ - Смолян


13.00 – 16.00 ч. Ролята на Национална овцевъдна организация за развитие на овцевъдството. Организации на производители и иновации в овцевъдството. Средносрочни предвиждания и възможности за развитие на овцевъдството в България
Лектор: Бисер Чилингиров – Председател на Национална овцевъдна асоциация (НОА)


16.00 ч.Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г.
Лектори: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Кърджали
Търсене