Събития


СЕМИНАР на тема: „Хранене на различни категории овце”
27/04/2016 - 27/04/2016
Тракийски университет- Стара Загора
Национален център за професионално обучение и компетентност „Америка за България”

Организира на 27.04.2016г.

СЕМИНАР на тема: „Хранене на различни категории овце”

Място на провеждане: Зала 1 на Националния Център за професионално обучение и компетентност- „Америка за България”

Програма на семинара:

10.00 – 10.30 – Регистрация на участниците
10.30- 10.45 - Откриване на семинара и представяне на участниците.
Емил Митев – Мениджър на Национален център за професионално обучение и компетентност – „Америка за България”
10.45 - 11.45 – Хранене на различни категории овце, според физиологичните състояния и нивата на продуктивност.
Лектор: проф. дсн Радослав Славов – Аграрен факултет, Тракийски университет.
11.45 – 12.15 – Дискусия
12.15 – 13.00 – Обяд
13.00 – 13.30 – Съоръжения за прибиране, обработка и раздаване на фуражите
Лектор: Петър Георгиев (Марпекс Агро)
13.30-14.00 - Дискусия
14.00 – 15.00 – Технологични препоръки за производство на качествен силаж , сенаж и други груби фуражи за хранене на овце.
Лектор :Dr.Dragomir Уeremic - експерт по хранене на животните и технология на фуражите, фирма SCHAUMAN , Австрия.
15.00 – 15.30 – Дискусия
15.30 – Закриване на семинара и обсъждане на предложения на теми за следващи семинари.

Заявки за участие се приемат до 26.04.2016г. на e- mail: extension@uni-sz.bg GSM 0887077890
Търсене