Събития


Националната овцевъдна асоциация (НОА) отново с благодарствени писма
02/08/2016 - 02/08/2016
За министър Десислава танева, зам. министър Цветан Димитров,зам. министър Васил Грудев и директор дирекция животновъдство Златка Възелова с текст:

От името на Националната овцевъдна асоциация (НОА) искам да изразя нашата благодарност за свършената от МЗХ работа по подготовката на новите предложения за нотифициране на Схемите за подпомагане на земеделските производители по линия на І стълб на ОСП след 2017 година.
Отчитаме високо, че направените от нас предварително предложения за промени в схемите за обвързано подпомагане бяха отразени до голяма степен в предложените варианти на МЗХ. Това за нас е показателно за търсенето на диалог от страна на оглавяваното от Вас Министерство с различните съсловни организации, включително и нашата, която е една от най-големите и представляваща традиционно за България производство, каквото е овцевъдствотоТърсене