Събития


Фондация „Америка за България” и Национална Овцевъдна Асоциация (НОА) партньори
08/08/2016 - 08/08/2016
Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България, и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

The America for Bulgaria Foundation assists in growing and strengthening a vibrant market economy and democratic society in Bulgaria, helping the country to realize its full potential as a successful, modern European nation. Founded in 2008, the ABF is a successor to the Bulgarian American Enterprise Fund, an investment fund created by the U.S. government acting through the U.S. Agency for International Development. The grants provided by ABF build on the legacy of goodwill and friendship that exists between the American people and the citizens of Bulgaria.

Националната овцевъдна асоциация е единствената съсловна национална организация на овцевъдите в България обединяваща около 2500 членове. Тя е създадена през 2011 година. Членове на НОА са както индивидуални стопани и юридически лица занимаващи се с овцевъдство, но така и Развъдни организации на различни породи овце. Чрез асоциацията са обхванати около 35% от овцете в страната, приблизително 450 хил. овце от млечно и месно направление. В нея участват почти всички големи и професионални овцевъдни стопанства в страната, като териториалният обхват на членовете е сравнително равномерен. Членовете на НОА произвеждат около 40 хил.т. мляко като там се концентрира почти 100% от овчето мляко, което се доставя до мандрите и което възлиза на около 25 хил.т. от общо произведено количество мляко.

Целта на проекта е да се подкрепи институционалното укрепване на НОА, за предприемане на План за действие за следващите 3 години, който да доведе до стабилизиране на производството, засилване на пазарната ориентация и постигане на по-висока конкурентоспособност чрез използване сравнителните предимства на сектора.Търсене