Събития


Графикът по дати и градове за провеждане на кампанията „ПОДКРЕПЕТЕ БЪЛГАРСКОТО“
04/09/2016 - 08/10/2016
Кампанията „ПОДКРЕПИ БЪЛГАРСКОТО“, ще се открие в град Варна на 4 септември 2016 г., като следващото изложение ще е в град Бургас

ПОДКРЕПИ БЪЛГАРСКОТО
Кампания за популяризиране на качествената българска продукция

Искаме да бъдем равностойни българското“, защото:

Участието на браншовите организации е от ключово значение за успеха на
инициативата
 Това е шанс заедно да „сложим на масата“ предизвикателствата пред българския производител и да накараме обществеността да говори за тях
 Така най-добре ще популяризираме качествената българска продукция
 Заедно можем да променим нагласите и пазара – активна работа за осигуряване на запазено място за българската продукция в големите вериги
Търсене