Събития


Дискусия на тема – Готови ли сме за прилагане на Общата селскостопанска политика 2014 – 2020
08/05/2013 - 08/05/2013
Дискусия на тема – Готови ли сме за прилагане на Общата селскостопанска политика 2014 – 2020 ще се проведе на 8 май (сряда) от 13.30 часа в Гранд Хотел София, зала София.
Почетен гост на клуб Инвестор ще бъде Мария Габриел, евродепутат и член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в ЕП. За участие в дискусията е поканена Снежана Благоева, зам. министър на земеделието и храните.

Теми и акценти, които ще бъдат поставени на дневен ред:
Какво да очакват земеделските производители през следващите седем години? До къде стигна Брюксел в реформата и до къде стигна България в подготовката на ОСП? Какви ще са разликите в досегашната и бъдещата политика? За какво и как ще може да се кандидатства?
Какво се случва на пазара на земеделските земи? Задълбочават ли се разликите в цените на първичния и вторичния пазар? Кои земи ще увеличат цените си и ще повлияе ли реколтата на цените? Как влияе комасацията на усвояването на средства от агроекологичната мярка. Каква е позицията на двете страни – арендаторите и производителите?
Модератор на дискусията ще бъде Ивайло Тодоров, главен секретар на Асоциацията на земеделските производители в България.Търсене