Събития


Ден на отворените врати ще се проведе на 12 юни 2013 г. в Добруджанския земеделски институт.
12/06/2013 - 12/06/2013
Ден на отворените врати ще се проведе на 12 юни 2013 г. в Добруджанския земеделски институт. Производители, учени, бизнес-партньори и гости ще посетят опитните полета и семепроизводствените участъци със сортовете зърнено-житни култури. Всички ще могат да разгледат на място посевите с 14 сорта обикновена и 2 сорта твърда пшеница, 4 сорта тритикале и 1 сорт ечемик, създадени в Добруджанския земеделски институт. Специалисти от института ще дават информация по конкретни въпроси, свързани с основните предимства и технологията на отглеждане на предлаганите сортове. След традиционната обиколка на посевите е предвидена дискусия по проблемите на зърнопроизводството в района и страната.
През настоящата година ДЗИ поддържа в семепроизводство общо 47 сорта зърнено-житни култури. Това са 33 сорта пшеница, 8 сорта тритикале, 3 сорта ечемик и 3 сорта твърда пшеница. За есенната сеитбена кампания на земеделските производители от района и страната ще бъдат предложени базови семена от общо 14 сорта пшеница – Енола, Аглика, Галатея, Драгана, Златица, Ивета, Карат, Карина, Кристал, Кристи, Лазарка, Мерилин, Милена, Славея. Ще се предоставят семена от 2 сорта твърда пшеница – Сатурн 1 и Северина, от 4 сорта тритикале – Акорд, Атила, Колорит и Респект и от един сорт пивоварен ечемик - Каскадьор 3. Научната и производствена дейност се осъществява върху площ от около 22 000 дка земеделска земя.
Въпреки все по-задълбочаващите се финансови проблеми, Добруджанският институт успява с цената на много усилия да работи по създаването на нови, още по-качествени и високодобивни сортове зърнено-житни култури. През последните години са регистрирани 4 нови сорта – 2 сорта обикновена пшеница (Калина и Киара), един сорт твърда пшеница (Мирела) и един сорт тритикале (Бумеранг), от които на земеделците ще бъдат предложени семена през следващата стопанска година.
Към най-новата селекция на Добруджански земеделски институт спадат регистрираните през 2012-2013 г. сортове обикновена пшеница Пчелина, Рада, Косара, Ками, Катаржина и Тина, твърда пшеница Мелина и Мирабел, зимен двуреден ечемик Ахат и Яспис, тритикале Ловчанец и Добруджанец.
От основаването на научния център през 1951 г. до момента в него са създадени над 120 български сорта, които заемат основен дял в сортовата структура у нас.
Търсене