Събития


Ръководството на МЗХ се срещна с развъдните организации в животновъдството
10/07/2013 - 10/07/2013
Късно вчера Ръководството на Министерството на земеделието и храните се срещна с председателите на развъдните организации. На срещата присъства министърът на земеделието и храните проф. дсн Димитър Греков, заместник- министрите на земеделието и храните г-н Бюрхан Абазов, г-н Явор Гечев и г-жа Валентина Маринова, съветникът на министъра проф. дсн Марин Тодоров, изпълнителният директор на ИАСРЖ – проф. д-р Васил Николов, директорът на дирекция Животновъдство в МЗХ д-р Златка Възелова, началник отдел Генетични ресурси към МЗХ - зооинженер Силвия Василева, директорите на дирекции и главните експерти по секторни политики в ИАСРЖ.
На срещата, продължила повече от 3 часа, бяха обсъдени злободневни проблеми на животновъдството в страната, състоянието и насоките на развъдната дейност, финансирането на сектор животновъдство, взаимодействието между институциите и между институциите и неправителствените организации. Отново остро беше поставен въпросът за директно подпомагане на фермерите, които се занимават с развъдна дейност, защото спасението на животновъдството в страната е единствено и само чрез развитието на племенното животновъдство, а не чрез наливане на пари „на калпак".
Развъдните организации поискаха да бъде ясно показано, кои са хората, които се занимават с определянето на земеделската политика, с формирането на мнения, даването на становища и напълно подкрепиха поисканата от министъра на земеделието и храните „легитимация" на неправителствените организации.
След проведените дискусии и изказаните становища от председателите на развъдните организации и на изпълнителната власт, министърът благодари на присъстващите за ползотворната среща. Той подчерта, че съдържателността на поставяните въпроси идва от добрата организация на развъдните асоциации, на съвместното обсъждане на възникващите проблеми и гарантира, че структурите на МЗХ ще работят тясно с Националния съвет по генетични ресурси и развъдните организации.Търсене