Събития


XXI-во Международно изложение „Селското стопанство и всичко за него”
27/08/2013 - 31/08/2013
XXI-то Международното изложение „Селското стопанство и всичко за него” ще се проведе от 27.08 – 31.08.2013 г. в СК „Простор”, гр. Добрич. Събитието е утвърден форум на модерния бизнес в България, център за обсъждане на съвременните предизвикателства и тенденции за развитие на селското стопанство в Европейския съюз, за обмен на информация, за установяване на контакти между производителите и науката. Изложението е единственото по рода си в източната част на страната и е второто по големина в България.
Тематика:
Едрогабаритна техника
Малогабаритна техника
Машини и съоръжения за животновъдството
Машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост
Машини и съоръжения за фуражно производство
Селскостопански инвентар
Парници и оранжерии
Техника за почистване, сортиране, обеззаразяване на семена
Опаковъчна техника и аксесоари
Сушилни инсталации
Семена и посадъчен материал
Хранително-вкусова промишленост
Ветеринарно-медицински препарати
Препарати за растителна защита
Животновъдство
Растениевъдство
Гуми
Горива
Масла и смазочни материали
Хладилна, вентилационна, климатична и отоплителна техника
Цветарство
Лабораторни прибори и апаратура
Услуги
Специализирана литератураТърсене