Събития


Изложение на селските райони на Тоскана 2013
12/09/2013 - 15/09/2013
Изложението обединява секторите: лозарство и винарство, зърнени култури, животновъдство, лов, градинарство, аквакултури, горско стопанство и производство на зехтин. Страната ни ще бъде представена с щанд, на който ще бъдат изложени български вина, традиционни млечни и месни продукти.

В рамките на изложението ще се проведат и конференции на теми: „Животът в селските райони в Тоскана. Пейзаж, земя, качество и заетост. ПРСР 2014-2020”, „Иновации в селското стопанство. Изпълнение на мярка 124 от ПРСР за периода 2007-2013 г. в Тоскана в сравнение с опита на други италиански региони” и „Начин на живот - хранене, спорт и здраве”, в които ще участват високопоставени представители от селскостопанския сектор, научните и спортни среди.Търсене