Събития


Фермерски пазар на открито в Димитровград
13/09/2013 - 15/09/2013
Открит фермерски пазар „Празник на плодовете и зеленчуците” се провежда от днес до 15 септември 2013 г. на Общински пазари в гр. Димитровград. Събитието е част от кампания за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., която се осъществява по проект на Министерство на земеделието и храните.
На 16 специално изградени щанда български производители излагат своята продукция, а посетителите имат възможност да опитат пресни плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, хляб и сладка.

По време на пазара всички заинтересовани лица ще могат да се информират за Програмата за развитие на селските райони. Ще бъдат представени добри и успешни практики на земеделски производители с цел да се обмени опит и да се насърчат всички заинтересовани групи да се възползват от предоставеното подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Официалното откриване на фермерския пазар ще бъде на 14 септември 2013 г. от 10:30 часа на Общинския пазар в гр. Димитровград.Търсене