Събития


Национално говедовъдно изложение Сливен 2013
21/09/2013 - 21/09/2013
На 21 септември 2013 г. ще се проведе I - то Национално говедовъдно изложение гр. Сливен. Организира се от:
Асоциация за развъждане черношарената порода гр. Русе
Асоциация за развъждане кафявата порода гр.Севлиево
Асоциация за развъждане Монбелиард и Симентал гр.Плевен
Асоциация за развъждане на БРГ и Джерсея гр.Смолян
Асоциация за развъждане Местни породи говеда порода гр.София

Изложението ще бъде открито 21 септември в 10.30 ч. вероятно от проф. Светла Бъчварова, след което ще има презентация на породите, оценка и излъчване на победителка във всяка порода. От 15.30 ч. фермерите, развъждащи чистопородни животни, ще могат да зададат въпроси на организираната в хотел "Национал" в Сливен пресконференция.

За организацията на изложението са използвани европейски средства. Посетителите на изложението ще могат да видят 180 броя говеда от всички породи, отглеждани у нас, които ще са в две възрастови групи: юници и женски телета за разплод над 12 месеца.
Организаторите съобщиха за в. "Български фермер", че породите, които ще бъдат показани, са: Черношарена, Кафява порода, Монбелиард, Симентал, Джерсей, Българско родопско говедо, Родопско късорого говедо, Българско сиво говедо, Лимузин, Шароле, Абърдийн и Вожен.

Целта на Изложението е:
- да се демонстрира богатото биологичното разнообразие от видове и породи говеда, отглеждани в България;
- да се покажа достиженията на говедовъдството и да се определят насоките за развитие на селекцията;
- обмен на опит между българските фермери и популяризиране значимостта на труда им;
- осигуряване на контакти с фирми, предлагащи оборудване за животновъдни сгради, фуражи, ветеринарни препарати, научна литература и други услуги.
Търсене