Събития


2-ро ИЗЛОЖЕНИЕ на породата Ил дьо Франс в България
11/10/2013 - 12/10/2013
ИЗЛОЖЕНИЕ на породата Ил дьо Франс в България 11 - 12 октомври 2013г. гр. Стара Загора
Асоциацията за развъждане на породата Ил дьо Франс в България обединява на доброволен принцип всички физически и юридически лица, включително и такива със стопанска дейност, които имат пряко или косвено отношение към развъждането и отглеждането на чистопородни животни от породата Ил дьо Франс в България, като със своите действия и познания те допринасят за успешното развитие и генетичното усъвършенстване на породата, както и за нейното внедряване чрез кръстосване с наши породи.
Сдружениетоизпълнява обществено полезна дейност, като защитава и обслужва интересите на членовете си, подпомага, обединява и насочва техните усилия и дейности за повишаване на икономическата ефективност от отглеждането на породата Ил дьо Франс, допринася за повишаване на генетичния прогрес и гарантира породната чистота.
Представлява членовете си и защитава интересите им пред органи и инстанции, свързани с предмета на дейност на Асоциацията, като организира Регионални и Национални Аукциони и изложби на животни от породата Ил дьо Франс, участва в разработването и усъвършенстването на законови, нормативни и поднормативни уредби в областта на овцевъдството, разработва инвестиционни проекти, организира симпозиуми, конференции, семинари и обучения за повишаване на квалификацията на своите членове.
Още през 1968 година се поставя началото на водене на зоотехнически регистър на овце и кочове за разплод а така също и контрол на плодовитоста и растежните способности.
Търсене