Събития


ПОКАНА ЗА ИЗЛОЖЕНИЕТО OT СДРУЖЕНИЕ”РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ НА АБОРИГЕННИТЕ ПОРОДИ ОВЦЕ ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ” НА 28.09.2013г ОТ 10,30ч.ГР.КОСТИНБРОД
27/09/2013 - 28/09/2013
СДРУЖЕНИЕ”РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ НА АБОРИГЕННИТЕ ПОРОДИ ОВЦЕ ОТ ЗАПАДНА
БЪЛГАРИЯ”, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.КОСТИНБРОД И ПГ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Св. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ОРГАНИЗАРАТ ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА,ДЕН НА ЗАСТРАШЕНИТЕ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ БРЕЗНИШКА, ЗАПАДНОСТАРОПЛАНИНСКА И СОФИЙСКА /ЕЛИНПЕЛИНСКА/ ПОРОДА ОВЦЕ.
ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ЩЕ БЪДЕ НА 28.09.203г. ОТ 10,30 часа В ГР.КОСТИНБРОД НА ЖИВОТИНСКИЯ ПАЗАР
ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА: 0897653041,0876653041 ДОЦ.Д-Р КОЛЕВ
Търсене