Събития


СДРУЖЕНИЕ”РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ НА АБОРИГЕННИТЕ ПОРОДИ ОВЦЕ ОРГАНИЗАРАТ ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА, ДЕН НА БРЕЗНИШКАТА ПОРОДА ОВЦЕ.
31/08/2013 - 01/09/2013
СДРУЖЕНИЕ”РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ НА АБОРИГЕННИТЕ ПОРОДИ ОВЦЕ ОТ ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ” И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.БРЕЗНИК ОРГАНИЗАРАТ ЗА ТРЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА,
ДЕН НА БРЕЗНИШКАТА ПОРОДА ОВЦЕ.
ИЗЛОЖЕНИЕТО НА ЖИВОТНИТЕ ЩЕ БЪДЕ НА 01.09.2013г. ОТ 10,30 часа В ДВОРА НА УЧЕБНАТА
БАЗА/СТАНА/ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО.

ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА: 0897653041 ДОЦ.Д-Р КОЛЕВТърсене