Новини

Имаме основание да се гордеем с това, което е постигнато през последните години под селекционен контрол са били 134 000 овце, в момента са 150 000
( 05/10/2011 21:27 )

Каталог на националните генетични ресурси в областта на животновъдството се изготвя под ръководството на агенцията, с участието на всички развъдни орг
( 09/10/2011 15:07 )

2012 г. ще е на животновъдството, съобщи министър Найденов. субсидията за глава животно ще е по-голяма, а животновъдите ще получат 190 млн.
( 09/10/2011 15:33 )

Национална Овцевъдна Асоциация участва чрез своите колективни членове развъдните организации в овцевъдството и са основните структури, които из
( 15/10/2011 20:05 )

Овцевъдството е най традиционното "въдство" за нашата страна. То има здрави и дълбоки корени.История на селекцията от 1885-1945г.
( 16/10/2011 17:23 )

Заповядайте на 22-ри октомври 2011г. на VІ-та есенна изложба на Бели и Вакли Маришки овце.Избегли, общ. Асеновград, обл. Пловдив.
( 18/10/2011 08:34 )

НАРСПБМ организира посещение за членовете си на тазгодишното животновъдно изложение ИНДАГРА,в Букурещ,Румъния.на 22.10. 2011г.
( 19/10/2011 21:37 )

Зам.–министър Димитров представи идеи за създаването и функционирането на тържища за животни на областно ниво.
( 21/10/2011 21:02 )

Справедливото разпределение на подпомагането с директни плащания, както между държавите-членки, така и между фермерите е важен приоритет .
( 21/10/2011 21:08 )

Д-р Цветан Димитров повдигна проблема, свързан за износа от България за Турция на живи животни и месо от едър рогат добитък.
( 27/10/2011 16:38 )


Търсене