Новини

Проф.д-р Трифон Дарджонов Уважаеми фермери, краят на 2011г се запомни с големия протест на зърнопроизводителите и изплащането на сумите определени за
( 04/01/2012 17:28 )

Д-р Мирослав Найденов Имаме готовност до края на януари да изплатим средствата на основата на единица площ.
( 04/01/2012 17:45 )

Д-р Мирослав Найденов 2012 г. смятаме да бъде годината на животновъдството буквално да спасяваме положението, на този сектор дължим много.
( 04/01/2012 17:48 )

До 20 януари могат да се подават възражения за проблеми по заявените за подпомагане земеделски площи.
( 06/01/2012 17:30 )

През декември са платени над 80.5 млн. лева на 21 716 животновъди от тях– общо 51 млн. лева са за овце и кози майки.
( 06/01/2012 17:57 )

Д-р Найденов ако искаме да привличаме младите хора, трябва да подкрепим предложението 2% от финансовия пакет директно да отива към младите фермери.
( 10/01/2012 21:28 )

Специализирано звено за Общата Селскостопанска Политика ще бъде създадено в МЗХ в координация с браншовите организации.
( 11/01/2012 21:43 )

Бъдещото търсене в световен мащаб на месо може да бъде покрито само с интензивно животновъдство.
( 12/01/2012 16:11 )

Зам.-министър Светлана Боянова посъветва фермерите да очертават само това, което обработват.
( 13/01/2012 19:17 )

Повишен е интереса на малките производители да произвеждат и директно да доставят суровини и храни от животински произход до крайния потребител.
( 14/01/2012 22:45 )

Светлана Боянова Много срещи имахме и с Браншовите организации и това много ни помогна за успешна година по мярка 214 „Агроекологични плащания”
( 18/01/2012 14:37 )

На 20 януари 2012 г., петък, от 11.00 часа МЗХ организира семинар на тема: „Актуална информация по прилагането на мярка 214 „Агроекологични плащания”.
( 19/01/2012 14:43 )

Държавна помощ 50% от извършените разходи по изграждането на помещения и купуване на оборудване за директни продажби от фермери.
( 19/01/2012 14:54 )

На 20 януари изтича срокът за подаване на възражения във връзка със слоя „Площи, допустими за подпомагане” за 2011
( 20/01/2012 12:15 )

На 23 януари 2012 г., понеделник д-р Цветан Димитров ще вземе участие в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел
( 21/01/2012 14:00 )

ВАЖНО! Според евродирективата ферми, попадащи в нитратно уязвимите зони или се намират във високопланинските региони, трябва да имат торохранилще.
( 23/01/2012 14:23 )

ВАЖНО!!! Всички овце, родени след 31 декември 2009 г., според Регламент 21/2004/ЕО трябва да бъдат идентифицирани (чипирани) по електронен път.
( 26/01/2012 19:14 )

Зам.министър Светлана Боянова ще направим всичко възможно да облекчим, мярка 214 - Агроекология дори ако е необходимо и законови промени да подготвим.
( 26/01/2012 19:24 )

След 2014 г. земеделските производители, които се занимават с агроекология, ще получават по-големи субсидии от предоставените им до 2014 г.
( 27/01/2012 15:21 )


Търсене